TEACHING MATERIALS FOR 5 YEAR B.A.LL.B
S.NO YEAR SEMESTER
1. FIRST YEAR Semester I Semester II
2. SECOND YEAR Semester III Semester IV
3. THIRD YEAR Semester V Semester VI
4. FOURTH YEAR Semester VII Semester VIII
5. FIFTH YEAR Semester IX Semester X

Teaching Materials for 3 year LLB course

S.No. Year Semester
1. I LLB I (English) I & II
2. II LLB III IV
3. III LLB V VI